Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2018. godinu

Podgorica, 18. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Građanskog pokreta URA za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović - član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na navedeno u Izvještaju pod tačkom 8.9 -  Blagajničko poslovanje i 9.2 – Troškovi i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja  (član 12, 13, 18 i 18a), Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja (član 6), Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2018. godinu je izvršena kontrola realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2017. godinu. Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Partije  za 2018. godinu, utvrđeno je da je subjekt revizije od devet datih preporuka realizovao četiri preporuke, nije realizovao četiri preporuke, dok se realizacija jedne preporuke nije mogla utvrditi, jer Partija u 2018. godini nije zaključivala ugovore o volontiranju.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2018. godinu sa Izjašnjenjem subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI i odgovorom nadležnog Kolegijuma na Izjašnjenje je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2018. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2018. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog  finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2018. godinu