Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Partije penzionera, invalida i restitucije Crne Gore za 2018. godinu

Podgorica, 12. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Partije penzionera, invalida i restitucije Crne Gore za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Zoran Jelić, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na finansijsku reviziju i negativno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Partije penzionera, invalida i restutucije Crne Gore za 2018. godinu sastavljen u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja osim za navedeno u Izvještaju  pod tačkom 10.4- Blagajničko poslovanje i tačkom 11.2 – Troškovi.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalno značajnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 12, 22,24,37,38)  Zakona o računovodstvu (član19), Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Partije penzionera, invalida i restitucije Crne Gore za 2018. godinu sa Izjašnjenjem subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI i odgovorom nadležnog Kolegijuma na Izjašnjenje je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Partije penzionera, invalida i restitucije Crne Gore za 2018. godinu

Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Partije penzionera, invalida i restitucije Crne Gore za 2018. godinu

Odgovor na Izjašnjenje na Preliminarni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Partije penzionera, invalida i restitucije Crne Gore za 2018. godinu