Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pozitivne Crne Gore za 2018. godinu

Podgorica, 11. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pozitivne Crne Gore  za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI, Nikola N. Kovačević rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Radule Žurić - član Kolegijuma izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na navedeno u Izvještaju pod tačkom 10.1.3 - Novčana sredstva na žiro računima - Viza biznis kartice i tačkom 10.2.2 – Troškovi (avio karata) i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.  Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o računovodstvu (član 19), Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (član 46),  Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja (član 6) i Pravilnika o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2018. godinu Pozitivne Crne Gore je izvršena kontrola realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu Pozitivne Crne Gore.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Pozitivne Crne Gore za 2018. godinu utvrđeno je od ukupno pet preporuka, subjekt revizije nije realizovao 3 preporuke, dok se realizacija dvije preporuke nije mogla provjeriti s obzirom da subjekt revizije nije zaključivao ugovore o zakupu u 2018.godini i nije ostvarivao troškove upotrebe sopstvenog vozila u službene svrhe.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pozitivne Crne Gore za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg  finansijskog izvještaja Pozitivne Crne Gore za 2018. godinu