Banner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2018. godinu

Podgorica, 10. decembar 2019. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske partije  za 2018. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu senator DRI Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i senator DRI Zoran Jelić, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj sa skretanjem pažnje na navedeno u Izvještaju pod tačkom 10.4 - Troškovi i 9.4 – Blagajničko poslovanje i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje nije uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Nusklađenost se odnosi na nedoslednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 18a) i Zakona o računovodstvu (član 19).

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2018. godinu izvršena je provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2017. godinu.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske Partije za 2018. godinu utvrđeno je da je od ukupno šest preporuka, partija realizovala dvije preporuke, nije realizovala dvije preporuke, dok je jednu preporuku djelimično realizovala. Realizacija preporuke koja se odnosi na obavezu dostavljanja Izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje nadležnom organu u propisanom roku se nije mogla provjeriti jer subjekt revizije u 2018. godini nije vršio isplatu neto zarada.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg  finansijskog izvještaja Demokratske partije za 2018. godinu