Baner

Realizacija preporuka iz Izvještaja o reviziji završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu

Podgorica, 9. decembar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu.

Opština Pljevlja je u roku dostavila Plan aktivnosti za sprovođenje preporuka DRI, kao i prvi Izvještaj o realizaciji Plana aktivnosti za sprovođenje preporuka iz Konačnog izvještaja o reviziji završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu od 25.04.2018. godine. S obzirom da je jedan broj preporuka iz izvještaja bio u fazi realizacije, Državna revizorska institucija je u cilju kontinuiranog izvještavanja o realizaciji preporuka zatražila novi izvještaj koji je Opština dostavila 30.04.2019. godine.

U Konačnom izvještaju o reviziji završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu je dato ukupno 20 preporuka, od kojih se 14 odnosi na Opštinu, a šest preporuka se odnose na druge državne organe. Od šest preporuka  koje se odnose na druge organe, na Ministarstvo finansija se odnose (2), na Upravu za šume i Poresku upravu (1), a 3 se odnose na mjere koje zajedno treba da preduzmu Opština i Vlada.

Pregledom i provjerom tačnosti navoda iz dostavljenog Izvještaja, koja je izvršena u III kvartalu 2019. godine, utvrđeno je da je Opština Pljevlja, od 14 preporuka u Izvještaju realizovala 8 preporuka, 2 preporuke su djelimično realizovane, dok 4 preporuke nijesu realizovane.

Od šest preporuka datih drugim državnim organima, 3 su realizovane, 2 su djelimično realizovane, dok 1 preporuka nije realizovana.

Kratak pregled realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu objavljen je na zvaničnoj internet stranici.

Realizacija preporuka iz Izvještaja o reviziji završnog računa Budžeta Opštine Pljevlja za 2016. godinu