Baner

Realizacija preporuka iz Izvještaja o reviziji završnog računa budžeta Opštine Berane za 2017. godinu

Podgorica, 2. decembar 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju DRI o reviziji završnog računa Budžeta Opštine Berane za 2017.godinu.

Opština Berane je u roku dostavila Plan aktivnosti za sprovođenje preporuka DRI, kao i Izvještaj o realizaciji Plana aktivnosti za sprovođenje preporuka iz Konačnog izvještaja o reviziji završnog računa Budžeta Opštine Berane za 2017. godinu.

U Konačnom izvještaju o reviziji završnog računa Budžeta Opštine Berane za 2017. godinu je dato 11 preporuka, od kojih se deset odnose na Opštinu, a jedna preporuka se odnosi na drugi državni organ - Ministarstvo finansija.

Kontrolom, pregledom i provjerom tačnosti navoda iz dostavljenog Izvještaja, utvrđeno je da je Opština Berane od 10 datih preporuka u Izvještaju realizovala 4 preporuke, 4 preporuke djelimično, dok 2 preporuke nijesu realizovane. Preporuka koja se odnosi na drugi državni organ – Ministarstvo finansija nije sprovedena.

Kratak pregled realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji završnog računa Budžeta Opštine Berane za 2017. godinu je objavljen na internet stranici.

Realizacija preporuka iz Izvještaja o reviziji završnog računa budžeta Opštine Berane 2017. godinu