Baner

Predstavnici DRI Crne Gore na međunarodnom seminaru „Izgradnja povjerenja - Uloga VRI u obezbjeđivanju pouzdanosti fiskalnih podataka“

Helsinki, 1. decembar 2019. godine - Delegacija Državne revizorske institucije u sastavu senator dr Branislav Radulović i sekretarka Mihaela Popović učestvovala je na međunarodnom seminaru koji je pod nazivom “Izgradnja povjerenja – uloga vrhovnih revizorskih institucija u obezbjeđivanju pouzdanosti fiskalnih podataka” održan 28. novembra u Helsinkiju. Seminar su organizovali Nacionalna kancelarija za reviziju Finske i Zavod za statistiku Finske, u okviru finskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije.


Na seminaru su razmatrana gledišta u vezi sa fiskalnim podacima, računovodstvom javnog sektora, izvještavanjem, fiskalnim statističkim podacima i predviđanjima. Ove teme su razmatrane u cilju davanja različitih gledišta – kako obezbijediti pouzdanost fiskalnih podataka, kako se fiskalna statistika i predviđanja koriste u planiranju fiskalne politike i donošenja odluka, kao i koje su izmjene potrebne u računovodstvenim standardima javnog sektora i praksama izvještavanja.

Seminar, koji je organizovan kao dio programa finskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije, okupio je čelnike vrhovnih revizorskih institucija država članica EU, država kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, predstavnike Evropskog revizorskog suda, predstavnike Zavoda za statistiku, kao i predstavnike Vlade Finske.