Baner

Objavljen Zbirni izvještaj o reviziji prikupljenih i utrošenih sredstava za izborne kampanje 2012. godine

Podgorica, 01. april 2013. godine - Državna revizorska institucija je objavila zbirni izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izborne kampanje 2012. godine.  

Predmet revizije su izvještaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za državne i lokalne izbore kod sljedećih podnosioca izbornih lista:

-       Koalicija Evropska Crna Gora - Milo Đukanović;

-       Demokratski front – Miodrag Lekić;

-       Socijalistička narodna partija - I riječ i djelo;

-       Pozitivna Crna Gora - Darko Pajović;

-       Bošnjačka stranka - Rafet Husović;

-       Hrvatska građanska inicijativa - Odlučno;

-       Demokratska unija Albanaca;

-       Srpski nacionalni savez- dr Ranko Kadić;

-       Koalicija „Zajedno“;

-       Albanska koalicija - Demokratski savez u Crnoj Gori;

-       FORCA za jedinstvo;

-       Albanska omladinska alijansa;

-       Koalicija Srpska sloga.

Pored revizije navedenih izvještaja, izvršena je revizija Izvještaja Liberalne partije i Socijaldemokratske partije Crne Gore koje su učestvovale samostalno na lokalnim izborima u Kotoru.

Na bazi utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije na dostavljene preliminarne izvještaje DRI, nadležni Kolegijum je usvojio Zbirni konačan izvještaj sa preporukama, koje se odnose na unapređenje zakonodavnog okvira koji reguliše finansiranje izbornih kampanja i poboljšanje kvaliteta izvještavanja podnosioca izbornih lista.

Konačan zbirni izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izborne kampanje 2012. godine  zvanično je obavljen na web stranici Državne revizorske institucije.

Zbirni izvještaj o reviziji izvještaja o porijeklu visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izborne kampanje 2012. godine podnosilaca izbornih lista