Baner

Održan sastanak sa predstavnicima Svjetske banke povodom razmatranja PEFA ocjene

Podgorica, 27. jun 2019 – Senatori Zoran Jelić i Radule Žurić, sekretarka Institucije Mihaela Popović zajedno sa saradnicima održali su danas sastanak sa predstavnicima svjetske banke povodom razmatranja Ocjene javnih rashoda i fiskalne odgovornosti (PEFA).

Cilj današnjeg sastanka bio je da se razmijene mišljenja u vezi glavnih nalaza iz Izvještaja o reviziji prijedloga završnog računa budžeta za 2017. Godinu i dobijanje povratnih informacija od DRI na sadržaj indicatora datih u Ocjeni.


Delegacija svjetske banke su činili Aleksandar Crnomarkovic kao vođa tima zajedno sa konsultantima Elonorom Formagnanom, Nihadom Nakašem I Milošem Markovićem.