Baner

Objavljen Izvještaj o kontrolnoj reviziji informacionog sistema Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore

Podgorica, 24. Maj 2019. godine - Državna revizorska institucija izvršila je kontrolnu reviziju informacionog sistema Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.

Na bazi sprovedene kontrolne revizije i utvrđenog činjeničnog stanja, a u skladu sa članom 12. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 45. Poslovnika Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Radule Žurić (član Senata - rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (predsjednik Senata – član Kolegijuma) usvojio je konačan izvještaj o kontrolnoj reviziji informacionog sistema Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.

Aktivnostima i radnjama koje je Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore preduzeo i cilju realizacija preporuka DRI otklonjen je najveći dio nedostataka, odnosno od ukupno sedam (7) izdatih preporuka DRI, koje su bile predmet kontrolne revizije subjekt revizije realizovano je 6 preporuka dok je za jednu preporuku započeta realizacija.

Konačan Izvještaj o kontrolnoj reviziji informacionog sistema Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore objavljen je na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o kontrolnoj reviziji informacionog sistema Fonda penziskog i invalidskog osiguranja Crne Gore