Baner

Održana konferencija na temu „Parlamentarni nadzor javnih finansija“

Priština, 7. maj 2019. godine – Predsjednik Državne revizorske institucije Crne Gore, dr Milan Dabović učestvovao je na konferenciji koju je organizovala Nacionalna kancelarija za reviziju Kosova na temu „Parlamentarni nadzor javnih finansija“.

Konferencija je organizovana od strane Odbora za nadzor javnih finansija Skupštine Kosova,  u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), i okupila je predsjednike i članove parlamentarnih odbora nadležnih za poslove finansija i budžeta, kao i predstavnike vrhovnih revizorskih institucija.


Na konferenciji se diskutovalo o ulogama i značaju Odbora za nadzor javnih finansija i Odbora za budžet i finansije, nadležnostima odbora, saradnji sa drugim parlamentarnim odborima i saradnji sa vrhovnim revizorskim institucijama.