Baner

Održana obuka na temu „Primjena upravnog prava u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije

Budva, 09. maj 2019. godine – Na dvodnevnoj obuci „Primjena upravnog prava u borbi protiv organizovanog kriminala i  korupcije“  koja je organizovana  kod strane američke ambasade u Crnoj Gori u periodu od 07.05.2019 do 08.05.2019 godine, prisustvovali su predstavnici Državne revizorske institucije Popović Mihaela, Sekretar Institucije i Braletić Balša – Savjetnik za pravna pitanja i antikorupciju.

Cilj obuke bio je prenošenje stečenih znanja i iskustava predstavnika pravosudnih organa i organa uprave Sjedinjenih Američkih Država kao i razmjena stavova  o problemima i izazovima s kojima se suočavaju pri postupanju u preduzimanju mjera, sve u cilju suzbijanja organizovanog kriminala i korupcije.


Na okruglom stolu prisustvovali su i predstavnici pravosudnih i upravnih organa SAD-a, kao i predstavnici  Državnog tužilaštva, Agencije za sprečavanje korupcije, Uprave za javne nabavke, Uprave policije,  Uprave za kadrove i Uprave za inspekcijske poslove Crne Gore.

Nakon završene obuke, svim učesnicima su dodijeljeni sertifikati.