Baner

Održana Konferencija na temu „EU inovacije u reviziji i povećana savjetodavna uloga VRI, radi dobrobiti društva“

Bukurešt, 7. maj 2019. godine – Računski sud Rumunije bio je domaćin Konferencije na temu „EU inovacije u reviziji i povećana savjetodavna uloga VRI, radi dobrobiti društva“

Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore u sastavu dr Branislav Radulović, Senator i Draško Novaković, stariji saradnik državnog revizora učestvovali su na konferenciji na kojoj se diskutovalo o uticaju noviteta u reviziji na ulogu VRI u demokratskim društvima, novim pristupima revizije javnog sektora i digitalizaciji finansijske revizije. Govornici su takođe predstavili iskustva i izazove vrhovnih revizorskih institucija Evropske Unije u polju jačanja savjetodavne uloge VRI, načinu na koji VRI doprinosi društvu i jačanja socijalnog uticaja VRI.


Konferenciju su otvorili Predsjednik Računskog suda Rumunije g. Mihai Busuioc, Premijer Rumunije gđa. Viorica Dancila, Predsjednik Senata Rumunije g. Calin Popescu Tariceanu i Ministar evropskih poslova g. George Ciamba.


Na koferenciji su govorili predsjednici i generalni revizor vrhovnih revizorskih institucija Austrije, Portugala, Češke, Finske, Poljske, Bugarske, Estonije, Mađarske i Španije kao i predsjednik Evropskog računskog suda g. Klaus Heiner Lehne.