Baner

Održan sastanak oficira za vezu Mreže VRI zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda

Bukurešt, 10. april 2019. godine – Računski sud Rumunije bio je domaćin sastanka oficira za vezu Mreže Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i zemalja potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog računskog suda, koji je održan u okviru redovnog sastanka Oficira za vezu vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije.


Sastankom su predsjedavali predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore, Mihaela Popović, sekretar Institucije i Draško Novaković, Stariji saradnik državnog revizora u Odeljenju za međunarodne odnose.

 

Pored predstavnika članica mreže, Evropskog računskog suda i Zajedničke radne grupe za revizorske aktivnosti, prisustvovali su predstavnici SIGMA-e, Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske i Vrhovne revizorske institucije Rumunije.

 

Sastanak je održan u okviru redovnog sastanka oficira za vezu zemalja članica EU na kojem su predstavnici DRI Crne Gore prisustvovali kao posmatrači.

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima Mreže za 2019. godinu koje se odnose na rad sa parlamentom radi unaprjeđenja uticaja revizija, razvoj indikatora performansi, IT podrška u reviziji i seriju radionica mreže koje se odnose na finansijsku reviziju. Na sastanku se takođe razmatralo o izmjenama i dopunama radnog plana mreže za period 2018-2020.