Baner

Realizacija preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2017. godinu

Podgorica, 3. april 2019. godine – Državna revizorska institucija je izvršila kontrolu realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2017. godinu.

Agencija za civilno vazduhoplovstvo je u roku dostavila Plan aktivnosti za sprovođenje preporuka DRI, kao i Izvještaj o realizaciji plana aktivnosti za sprovođenje preporuka iz Konačnog izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo.

Pregledom i provjerom tačnosti navoda iz dostavljenog Izvještaja utvrđeno je da je Agencija ispunila svih 11 preporuka datih u Izvještaju, a koje su se odnosile na Agenciju.

Sa provjerom realizacije preporuka iz predmetnog izvještaja završen je cjelokupan proces revizije kod ovog subjekta revizije.

Kratak pregled realizacije preporuka iz Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2017. godinu je objavljen na internet stranici.

Realizacija preporuka iz Izvještaja DRI o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Agencije za civilno vazduhoplovstvo za 2017. godinu