Baner

Delegacija DRI na svečanosti povodom jubileja Zavoda za državnu reviziju Sjeverne Makedonije i međunarodnom okruglom stolu „Saradnja VRI i Parlamenta“

Skoplje, 31. mart 2019. godine – Delegacija Državne revizorske institucije, u sastavu senator Nikola N. Kovačević i senator Zoran Jelić je prisustvovala obilježavanju dvadeset godina postojanja Zavoda za državnu reviziju Sjeverne Makedonije.


Ovaj događaj je obilježen organizovanjem međunarodnog okruglog stola na temu „Saradnja vrhovnih revizorskih institucija i Parlamenta“, na kojem su senatori Nikola Kovačević i Zoran Jelić uzeli aktivno učešće.


U okviru panel sesije „Odnos VRI i Parlamenta“, senator Zoran Jelić je imao izlaganje tokom kojeg je prezentovao iskustva saradnje crnogorskog parlamenta i Državne revizorske institucije. „Temelj odnosa ove dvije institucije čine izvještaji koje Državna revizorska institucija dostavlja Parlamentu, a koji predstavljaju alat za djelotvorno vršenje nadzorne funkcije u kontroli upotrebe javnih sredstava. Davanjem preporuka, Državna revizorska institucija Crne Gore nastoji poboljšati mehanizam internih kontrola, obezbijediti bolji nadzor nad javnim sredstvima i efikasnije korišćenje javnih sredstava, a sve u cilju jačanja odgovornosti i dobrog upravljanja“, istakao je senator Zoran Jelić. On je upoznao učesnike skupa da je Državna revizorska institucija Crne Gore u maju 2018. godine postpisala Protokol o saradnji sa Skupštinom Crne Gore, kojim su definisane mjere za unapređenje međusobne saradnje u cilju ostvarivanja djelotvorne budžetske kontrole i promovisanja odgovornosti, transparentnosti i dobrog rukovođenja u oblasti javnih finansija, u skladu sa opšte priznatim principima INTOSAI. Senator Jelić je takođe upoznao učesnike sa značajem samostalnosti DRI prilikom izbora subjekata revizije i osvrnuo se na Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja Crne Gore kojim se narušava samostalnost DRI Crne Gore u ovom dijelu.


Na međunarodnom okruglom stolu prisustvovali su visoki predstavnici vrhovnih revizorskih institucija Njemačke, Turske, Bugarske, Hrvatske, Mađarske, Poljske, Bosne i Hercegovine, Švedske.