Baner

Predstavnici Drzavne revizorske institucije učestvovali na okruglom stolu “Prakse izvještavanja u cilju jačanja uticaja”

Pariz, 22. mart 2019. godine – U organizaciji OECD/SIGMA-e, delegacija Državne revizorske institucije koju su činili predsjednik Senata dr Milan Dabović, senator Zoran Jelić i stariji saradnik državnog revizora Draško Novaković je učestvovala na okruglom stolu „Prakse izvještavanja u cilju jačanja uticaja”, koji je organizovan u okviru Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU i Evropskog revizorskog suda.


Tokom uvodnog izlaganja, predsjednik Senata dr Milan Dabović je istakao da je glavni zadatak vrhovnih revizorskih institucija da jačaju odgovornost, transparentnost i integritet u javnom sektoru pružajući javnosti blagovremene, pouzdane i prave izvještaje. Prilikom planiranja i odabira revizija, vrhovne revizorske institucije treba da procjenjuju rizike u okruženju, odgovaraju na promjene, izazove i očekivanja Parlamenta, građana i drugih zainteresovanih strana.

Tokom panel sesije, senator Zoran Jelić je prezentovao primjere izvještaja o reviziji koji su izazvali najveću pažnju eksternih interesnih grupa kao što su Parlament, Državno tužilaštvo, mediji i javnost.

Državna revizorska institucija Crne Gore u saradnji sa SIGMA-om je izradila istraživanje kako bi se prikupile informacije od vrhovnih revizorskih institucija o najznačajnim strateškim pitanjima, praksama izvještavanja i alatima za jačanje uticaja rada VRI. Na okruglom stolu, predstavnici Državne revizorake institucije su prezentovali rezultate ovog istraživanja.

Cilj okruglog stola je bio razgovor o izazovima s kojima se suočavaju vrhovne revizorske institucije u jačanju uticaja svog rada, praćenju sprovođenja preporuka i izradi pravih izvještaja u pravo vrijeme.

Na okruglom stolu prisustvovali su predstavnici  Evropskog revizorskog suda, Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske, Računskog suda Francuske, DRI Srbije, DRI Sjeverne Makedonije, DRI Albanije i Računskog suda Turske.


U okviru radne posjete, predstavnici DRI uzeli su učešće na drugom godišnjem sastanku “Revizorske alijanse” koji je 22. marta održan u sjedištu OECD-a.