Baner

Konferencija za novinare „Zbirni izvještaj o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2017. godinu“

Podgorica, 21. mart 2019. godine – Državna revizorska institucija je danas održala konferenciju za novinare na kojoj je predstavljen Zbirni izvještaj o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2017. godinu.


Senator, Nikola N. Kovačević je na današnjoj konferenciji za novinare saopštio da je „Državna revizorska institucija izvršila reviziju godišnjih finansijskih izvještaja 24 politička subjekta za 2017. godinu. Na finansijsku reviziju dato je 17 pozitivnih mišljenja i sedam uslovnih, dok je na reviziju pravilnosti dato devet pozitivnih, pet uslovnih i deset negativnih mišljenja. Godina je bila rekordna po broju negativnih mišljenja“.

 

Revidirani politički subjekti u 2017. godini ostvarili su ukupne prihode u iznosu od 8.180.648,13€. Od navedenih prihoda iznos  od  7.257.899,52  ili 88,72% odnosi se na prihode ostvarene iz budžeta CG i budžeta lokalnih samouprava ,dok se na prihode iz privatnih izvora i ostale prihode   odnosi iznos od 922.748,61€ ili 11,28%. Revidirani politički subjekti su u 2017. godini ostvarili troškove u ukupnom iznosu od 7.384.064,61€. U poslovnim knjigama revidiranih subjekata iskazana su potraživanja u ukupnom iznosu 501.071,63€. Potraživanja se najvećim dijelom odnose na potraživanja od lokalnih samouprava, potraživanja po osnovu zakupnine poslovnih prostora, sporna  potraživanja i ostala potraživanja.

 


Kroz uvodno izlaganje, senator Kovačević je prezentovao glavne nalaze i preporuke iz Zbirnog izvještaja o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2017. godinu, kao i aktivnosti na saradnji sa drugim institucijama. Shodno potpisanom Protokolu o saradnji  sa Skupštinom Crne Gore, DRI je Skupštini CG i nadležnim skupštinskim odborima u 2018. godini dostavila izvještaje o reviziji 14 političkih subjekata. Državna revizorska institucija je takođe Skupštini Crne Gore u novembru 2018. godine dostavila inicijativu da izmjenu i dopunu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.