Baner

Održan sastanak sa predstavnicima Svjetske banke u okviru sprovođenja PEFA procjene

Podgorica, 18. mart 2019. godine – Predsjednik Senata, dr Milan Dabović sa senatorima Zoranom Jelićem i dr Branislavom Radulovićem, sekretarom Institucije Mihaelom Popović i saradnicima odražili su danas sastanak sa predstavnicima Svjetske banke radi sprovođenja Ocjene javnih rashoda i finansijske odgovornosti (PEFA).

Cilj današnjeg sastanka bio je da se prikupe podaci potrebni za sprovođenje PEFA ocjene u odnosu na indikatore iz oblasti eksterne revizije. Podaci će poslužiti ekspertima Svjetske banke za pripremu nacrta PEFA izvještaja.


Delegaciju Svjetske banke su činili Aleksandar Crnomarković, vođa tima - viši specijalista za upravljanje javnim finansijama, Oxana Druta, viši specijalista za upravljanje javnim finansijama sa konsultantima, Nihadom Nakašem i Milošem Markovićem.