Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Projekata NVO Kulturni centar „Homer“

Podgorica, 17. april 2018. godine - Državna revizorska institucija je izvršila reviziju pravilnosti realizacije projekata „Kulturna emancipacija i socijalna integracija djece i mladih oštećenog vida“ i „Radio Homer – Glas svjetlosti“, realizovanih od strane NVO Kulturni centar „Homer“.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije, Kolegijum u sastavu dr Milan Dabović, rukovodilac Kolegijuma – predsjednik Senata i Zoran Jelić, član Kolegijuma i član Senata izražava uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti. Revizijom pravilnosti utrošenih sredstava i sprovedenih aktivnosti vezanih za projekte „Kulturna emancipacija i socijalna integracija djece i mladih oštećenog vida“ i „Radio Homer – Glas svjetlosti“ utvrđeno je da nevladina organizacija Kulturni centar „Homer“, kao korisnik budžetskih sredstava, nije u svim materijalno značajnim aspektima uskladila finansijske i poslovne aktivnosti sa propisima.

Konačan Izveštaj o reviziji Projekata NVO Kulturni centar „Homer“ - „Kulturna emancipacija i socijalna integracija djece i mladih oštećenog vida“ i „Radio Homer – Glas svjetlosti“ je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji projekta NVO Kulturni centar „Homer“