Baner

Članstvo DRI Crne Gore u EUROSAI IT Radnoj grupi

Talin, 13. april 2018. godine - Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore, u sastavu Gaga Gegaj državni revizor - načelnik u Sektoru III i Biljana Bulatović, državni revizor - rukovodilac Odjeljenja za razvoj, primjenu i reviziju informacionih sistema, prisustvovala je XII sastanku EUROSAI IT radne grupe, koja je održana u Talinu, 12-13. aprila t.g.

Na sastanku je Državna revizorska institucija postala punopravni član EUROSAI IT radne grupe. Skup je obuhvatio više tema iz oblasti informacionih tehnologija: aktivni priručnik za vršenje IT revizije, baza izvjestaja, prirucnika, metodologija i drugih materijala koji su korisni za vršenje IT revizije, zatim alat za samoprocjenu kvaliteta IT revizije i alat za samoprocjenu IT podrške, kao i teme za paralelne revizije koje su prepoznate kao dobar način razmjene iskustava i unapređenja IT revizija.

Članovi delegacije su razmijenili iskustva sa IT stručnjacima iz drugih vrhovnih revizorskih institucija. Razmatrane su teme i razmjenjivane ideje o vršenju paralelnih revizija i razmatrana je mogućnost saradnje na poboljšanju i unapređenju metodologije za vršenje IT revizija.