Baner

Održana konferencija sa zaposlenima povodom predstavljanja Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2018 – 2022. godine

Podgorica, 11. april 2018. godine – Državna revizorska institucija je, uz podršku SIGMA-e, održala konferenciju sa zaposlenima povodom objavljivanja Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2018 – 2022. godine.

Na konferenciji su govorili Predsjednik Senata dr Milan Dabović i ekspert SIGMA-e Bianca Breteche dok je prezentaciju Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije predstavila Marija Žugić, rukovodilac odjeljenja za međunarodne odnose.


Predsjednik Senata naveo je da Strategija koju je usvojio Senat Državne revizorske institucije, predstavlja koncept razvoja koji ide u susret novim izazovima kao što su:

- Dalje unapređenje saradnje sa Skupštinom i Vladom Crne Gore, jačanje saradnje sa medijima i civilnim sektorom, kao i vrhovnim revizorskim Institucijama na međunarodnom i regionalnom nivou;

- Uspostavljanje fiskalne statistike u cilju praćenja fiskalnih trendova i njihove analize, koja će omogućiti bolje razumijevanje i praćenje fiskalnih pravila i jasniju identifikaciju rizičnih oblasti u funkciji donošenja srednjoročnih planova revizije. Tu treba dodati i standardizaciju procesa za nove vrste revizija i unapređenje procesa revizije;

- Jačanje kapaciteta Institucije kroz unapređenje unutrašnje organizacije, intenzivnije obuke i poboljšanje informacionog sistema.


Nakon predstavljanja Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije, zaposleni su učestvovali u panel diskusiji.