Baner

Najava konferencije povodom predstavljanja Strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2018 – 2022. godine

Podgorica, 9. april 2018. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore u saradnji sa SIGMA-om će organizovati konferenciju povodom predstavljanja Strateškog plana razvoja DRI Crne Gore za period 2018 – 2022. godine u četvrtak, 12. aprila t.g. s početkom u 10 časova u hotelu Hilton u Podgorici.

Ovim strateškim dokumentom, Državna revizorska institucija preuzima obavezu da dodatnim naporima unaprijedi komunikacionu politiku sa relevantnim interesnim grupama, kvalitet revizija, razvoj novih vrsta revizija u skladu sa međunarodnim standardima, praćenje implementacije revizorskih preporuka, upravljanje ljudskim resursima i korišćenje moderne informacione tehnologije s ciljem povećanja efikasnosti rada DRI.

Konferenciju, na kojoj će učestvovati predstavnici Skupštine, Vlade, civilnog sektora, profesionalnih udruženja i međunarodnih organizacija otvoriće predsjednik Senata DRI, dr Milan Dabović i predstavnik SIGMA-e, gđa Bianca Breteche.

Izradu Strateškog plana razvoja DRI Crne Gore za period 2018 – 2022. godine je podržala SIGMA-a, koja će pružiti podršku ovoj Konferenciji.

Pozivamo predstavnike medija da medijski proprate konferenciju.