Baner

Učešće predsjednika Senata, dr Milana Dabovića na skupu Komore procjenitelja Crne Gore

Podgorica, 21. mart 2018. godine – Na poziv predsjednika Upravnog odbora Komore procjenitelja Crne Gore, predsjednik Senata, dr Milan Dabović je učestvovao na skupu, koji je bio posvećen promociji međunarodnih IVS standarda procjene.

Na ovom skupu prisustvovao je direktor globalne organizacije za usvajanje standarda procjene IVSC, g. Nick Talbot, koji je održao predavanje u vezi sa zahtjevima IVS standarda procjene u dijelu procjene nekretnina, postrojenja, opreme, biznis kompanija, kao i procjene nematerijalne imovine i finansijskih ulaganja.

Tokom uvodnog dijela, učesnicima ovog skupa se obratio i predsjednik Senata, dr Milan Dabović. Državna revizorska institucija je posebno zainteresovana za unapređenje dobre prakse i kvalitetnog informisanja javnosti kada je u pitanju iskazivanje nefinansijske aktive, kazao je predsjednik Senata.

 

Ovom prilikom, predsjednik Senata je potpisao trilateralni sporazum o saradnji između Globalne organizacije za usvajanje standarda procjene IVSC, Državne revizorske institucije i Komore procjenitelja Crne Gore.

 

Predsjednik Senata takođe je učestvovao na panel diskusiji na temu „Stanje, perspektiva, i razvoj procjeniteljske struke u Crnoj Gori“.