Baner

Održana Konferencija za medije povodom Zbirnog izvještaja o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2016. godinu

Podgorica, 7. mart 2018. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore je, danas održala konferenciju za medije, na kojoj je predstavljen Zbirni izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata za 2016. godinu.

Na konferenciji je govorio član Senata, Nikola N. Kovačević. U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, DRI je izvršila reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja političkih subjekata, koji su u 2016. godini ostvarili prihode u iznosu većem od 10.000,00 €.

Član Senata je prezentovao nalaze i preporuke iz Zbirnog izvještaja o reviziji, koje su date u cilju otklanjanja revizijom utvrđenih nepravilnosti, unapređenja zakonodavnog okvira koji reguliše poslovanje političkih subjekata i poboljšanja kvaliteta izvještavanja subjekata revizije.

Nakon uvodnog izlaganja člana Senata, predstavnici medija su imali priliku da postave pitanja u vezi sa temom konferencije.

Konferencija je održana s početkom u 11 časova u prostorijama PR Centra u Podgorici.