Baner

Predstavnici Državne revizorske institucije na Konferenciji „Izazovi reforme javne uprave u Crnoj Gori“

Podgorica, 27. februar 2018. godine - Predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Senata Zoran Jelić i sekretar Institucije Mihaela Popović prisustvovali su na konferenciji „Izazovi reforme javne uprave u Crnoj Gori“, koju je organizovalo Ministarstvo javne uprave u saradnji sa SIGMA/OECD.

Cilj konferencije je bio predstavljanje analize SIGMA Monitoring izvještaja za Crnu Goru 2017. godinu i diskusija na temu izazova i budućih koraka u Agendi reforme javne uprave. Konferenciji su, pored predstavnika crnogorske administracije prisustvovali i predstavnici civilnog društva.