Baner

Misija SIGMA-e u radnoj posjeti Državnoj revizorskoj instituciji

Podgorica, 22. februar 2018. godine – U periodu od 20-22. februara t.g, u Podgorici, u Državnoj revizorskoj instituciji boravila je misija SIGMA-e u cilju pružanja stručne podrške i praćenja izrade Strateškog plana razvoja DRI za period 2018 – 2022. godine, Akcionog plana i Smjernica za vršenje revizije završnog računa Budžeta Crne Gore.

Shodno preporukama predstavnika SIGMA-e, g. Martin Sinclair i gđa Biance Breteche, Državna revizorska institucija Crne Gore je izradila prijedlog Strateškog plana razvoja DRI za period 2018 – 2022. godine, koji je prezentovan na sastanku. Na sastanku se razgovaralo o pružanju dalje stručne podrške SIGMA-e u izradi Akcionog plana razvoja DRI.

Predstavnici SIGMA-e su dali preporuke i komentare na nacrt Smjernica za vršenje revizije završnog računa Budžeta Crne Gore, koje će poslužiti DRI u izradi konačnog teksta Smjernica.