Baner

Održana obuka „IntoSAINT alata za samoprocjenu integriteta“

Podgorica, 16. februar 2018 – Državna revizorska institucija je organizovala obuku za rukovodstvo i zaposlene na temu „IntoSAINT alata za samoprocjenu integriteta“. Obuku su održali predstavnici DRI koji su učestvovali na obuci za moderatore, od 4-8. decembra 2017. godine u Hagu u sastavu, Zoran Jelić član Senata, Radule Žurić član Senata, Stana Bešović načelnik u sektoru I i Marija Žugić rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose.

IntoSAINT predstavlja alat za samoprocjenu upravljanja integritetom koji je izradio i implementirao Revizorski sud Holandije. Ovaj alat služi za analizu rizika i otpornosti VRI na mogućnost nastanka kršenja principa integriteta i podizanje svijesti o integritetu unutar VRI. IntoSAINT obuhvata okvir kontrole integriteta i pokriva primjenu relevatnih međunarodnih standarda VRI u vezi sa integritetom i etičkim načelima.

 

U okviru obuke, zaposlenima je predstavljen IntoSAINT alat i njegova primjena, dok će radionica o samoprocjeni integriteta u DRI Crne Gore biti sprovedena u aprilu 2018. godine, na kojoj će učestvovati zaposleni različitih profila.