Baner

Objavljen Zbirni izvještaj o paralelnoj reviziji uspjeha na temu javnih nabavki koju su sprovele VRI zemalja Zapadnog Balkana

Podgorica, 14. februar 2018. godine – Zbirni izvještaj o paralelnoj reviziji uspjeha na temu javnih nabavki predstavlja rezultat paralelnih revizija uspjeha koje su sprovele vrhovne revizorske institucije Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije.

Paralelna revizija uspjeha je obavljena u okviru projekta paralelne revizije uspjeha (PPA II) uz ekspertsku podršku Evropskog revizorskog suda i Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske (SNAO).

Zbirni izvještaj, koji je objavljen pod okriljem Zajedničke radne grupe za revizijske aktivnosti (JWGAA), predstavlja najveći projekat ovakve vrste ikada sproveden u ovoj regiji. Predsjednik Evropskog revizorskog suda, Klaus-Heiner Lehne je istakao: „Ovaj projekat je doprinijeo povezanosti između VRI, te je stvorio regionalnu mrežu koja će zasigurno opstati. Štaviše, postignuti rezultati pokazuju da je razmjena iskustava korisna za sve ne samo teoretski, nego i u praksi.”

Zbirni izvještaj sadrži ključne nalaze iz izvještaja o reviziji uspjeha, koji ukazuju na najvažnije nedostatke u procesu planiranja i praćenja javnih nabavki u zemljama Zapadnog Balkana. Institucije rijetko sprovode odgovarajuće preliminarno istraživanje tržišta na osnovu sistematske procjene njihovih potreba. Navedeno često dovodi do kašnjenja i ostalih nepravilnosti tokom sprovođenja postupaka javnih nabavki.

Državna revizorska institucija Crne Gore je integralno objavila nalaze iz revizije uspjeha „Planiranje javnih nabavki medicinske opreme“ u septembru 2017. godine, dok je dio opštih nalaza i preporuka iz ovog Izvještaja sadržan u Zbirnom izvještaju. Revizijom uspjeha „Planiranje javnih nabavki medicinske opreme“ je rukovodio član Senata, dr Branislav Radulović.

Prevod Zbirnog izvještaja je dostupan na internet stranici Državne revizorske institucije, dok je isti na engleskom jeziku objavljen na internet stranici Evropskog revizorskog suda,

https://www.eca.europa.eu/Other%20publications/SYNTHESIS_W_BALKANS/SYNTHESIS_W_BALKANS_EN.pdf.

Zbirni izvještaj o paralelnoj reviziji uspjeha na temu javnih nabavki koju su sprovele VRI zemalja Zapadnog Balkana