Baner

Učešće predstavnika DRI na Regionalnoj konferenciji „Prelazak na obračunsko računovodstvo“

Podgorica, 5. februar 2018. godine - Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore, Mihaela Popović, sekretar Institucije i državni revizori, Ivan Marojević i Špiro Mijović,  prisustvovali su regionalnoj konferenciji na temu „Prelazak na obračunsko računovodstvo“, koja je održana 30-31. januara u Podgorici.

Cilj Konferencije je bila razmjena iskustava o izazovima u reformama računovodstva, tokom koje se razgovaralo o sljedećim temama: izgradnja lične odgovornosti i fiskalne transparentnosti javnog sektora; uloga obuke i izgradnja kapaciteta kao podrška reformama; program obuke računovodstva u javnom sektoru (PACT) u regionu; reformisanje računovodstva javnog sektora (međunarodno iskustvo).

 

Tokom radionice, učesnici su imali priliku da čuju iskustva eksperata iz CIPFA-e, Univerziteta primjenjenih nauka u Cirihu (ZHAW), Međunarodnog monetarnog fonda i Ministarstva finansija Slovačke.

Učesnici su takođe imali mogućnost da se upoznaju sa reformama javnih finansija u Srbiji i Crnoj Gori, kao i da se putem radnih grupa bolje upoznaju sa odabranim MRSJS.

Konferencija je organizovana od strane Centra za izvrsnost u finansijama (CEF), a podržana od strane Ministarstva finansija Malte i Program Javne finansije za razvoj kojeg finansira Ministarstvo finansija Slovačke Republike, a implementira UNDP Slovačka.