Baner

Saopštenje za javnost

Podgorica, 31. januar 2018. godine - Shodno članu 43 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Državna revizorska institucija vrši reviziju godišnjih konsolidovanih finansijskih izvještaja političkih subjekata čiji ukupan prihod prelazi 10.000 eura.

U skladu s navedenom zakonskom obavezom, Državna revizorska institucija izvršila je reviziju godišnjih finansijskih izvještaja za 2016. godinu kod 30 političkih subjekata i to: Demokratske partije socijalista Crne Gore; Albanske alternative; Pozitivne Crne Gore; Socijaldemokratske partije Crne Gore; Hrvatske Građanske Inicijative; DEMOSA; Demokratske narodne partije Crne Gore; Pokreta za promjene; Demokratske Crne Gore; Socijaldemokrata Crne Gore; Građanskog pokreta URA; Nove srpske demokratije; Bošnjačke stranke; Stranke penzionera, invalida i socijalne pravde; Liberalne partije Crne Gore; Socijalističke narodne partije; Demokratske srpske stranke; Demokratske partije; Nove demokratske snage (FORCA); Radničke partije; Građanske inicijative; Demokratske unije Albanaca; Grupe građana "Novska lista"; Pokreta za Pljevlja; Demokratskog saveza u Crnoj Gori; Crnogorske demokratske unije (Crnogorske); Demokratske stranke jedinstva; NVO „Perspektiva - Ana e Malit“; NVO Udruženje građana „ Izbor“ Herceg Novi; Grupe birača „Građanska akcija“.

Shodno članu 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, politički subjekat završni račun i godišnji konsolidovani finansijski izvještaj podnosi organu uprave nadležnom za vođenje jedinstvenog registra poreskih obveznika, Državnoj revizorskoj instituciji i Agenciji, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

U skladu s navedenim članom Zakona o finansiranju političkih subjekta i izbornih kampanja, Državnoj revizorskoj instituciji  nijesu dostavili Godišnji finansijski izvještaj za 2016. godinu sljedeći politički subjekti: Alternativa Crne Gore; Srpska stranka; Bošnjačka demokratska zajednica u Crnoj Gori; Stranka srpskih radikala; Lista demokratskog saveza Albanaca.