Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2016. godinu

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom  je utvrđeno  da Godišnji  finansijskog izvještaj Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2016. godinu sadrži materijalno značajne greške ((pogrešno iskazani prihodi iz Budžeta Crne Gore u iznosu od 2.139,21€ (tačka 9.1.1. Izvještaja)) i neevidentirani troškovi zakupa poslovnog prostora u iznosu od 4.800,00€ (tačka 8.4.3. Izvještaja) u odnosu na utvrđenu materijalnost od 845,44€, ali iste nijesu prožimajuće za finansijske izvještaje.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o radu,  Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2016. godinu je izvršena provjera realizacije preporuka DRI koje su date u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DS u CG za 2015. godinu. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2016 godinu utvrđeno je da je Partija realizovala dvije preporuke, djelimično realizovala četiri preporuke, dok dvije preporuke nije realizovala.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratskog saveza u Crnoj Gori za 2016. godinu