Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za Pljevlja za 2016. godinu

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Pokreta za Pljevlja za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Pokreta za Pljevlja za 2016. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije finansijske i druge radnje uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja, subjekt revizije treba da realnije planira prihode i rashode i da u slučaju ostvarivanja prihoda i i rashoda u većem ili manjem iznosu od planiranih, izvrši korekciju Finansijskog plana u fiskalnoj godini. Subjekt revizije treba da popis imovine i obaveza vrši na način kako je to propisano važećim Pravilnikom.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za Pljevlja za 2016. godinu izvršena je provjera realizacije preporuka datih u Izvještaju o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za Pljevlja za 2015. godinu i utvrđeno je da je partija djelimično realizovala jednu preporuku, dok se realizacija preporuke koja se odnosi na obavezu vršenja popisa imovine i obaveza u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima za vršenje popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem i preporuka u vezi sa obavezom prezentiranjem iste finansijske transakcije na istovjetan način u različitim izvještajima nije mogla provjeriti, jer nijesu zaključivani ugovori o radu, niti je Partija učestvovala na izborima u 2016. godini.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za Pljevlja za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Pokreta za Pljevlja za 2016. godinu