Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Grupe građana „Novska lista“ za 2016. godinu

Podgorica, 30. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Grupe građana “Novska lista” za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Grupe građana Novske liste za 2016. godinu utvrđeno je da  postoje materijalno značajne greške u odnosu na utvrđenu materijalnost, ali iste nijesu prožimajuće za finansijske izvještaje.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju, jer nije shodno člana 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja obezbjeđivao računovodstvene evidencije i nije dio troškova pravdao adekvatnom dokumentacijom shodno Zakonu o računovodstvu.

Revizijom Godišnjeg finansijskg izvještaja Grupe Građana „Novska lista“  za 2015. godinu utvrđene su nepravilnosti i dato je ukupno tri preporuke za otklanjanje istih nepravilnosti. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Grupe građana “Novska lista„ za 2016. godinu je utvrđeno da je subjekt revizije realizovao jednu preporuku, jednu nije realizovao, dok se realizacija preporuke koja se odnosi na obavezu otvaranja posebnog žiro računa za potrebe izborne kampanje nije mogla utvrditi jer subjekt revizije nije samostalno učestvovao na lokalnim izborima.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Grupe građana „Novska lista“ za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Grupe građana "Novska lista" za 2016. godinu