Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva zdravlja za 2016. godinu

Podgorica, 29. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija Crne Gore, na osnovu člana 9 Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i Odluke Kolegijuma nadležnog za reviziju, u sastavu Radule Žurić, član Senata i rukovodilac Kolegijuma i Nikola N. Kovačević, član Senata i član Kolegijuma, izvršila je finansijsku reviziju Godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva zdravlja za 2016. godinu, koji obuhvata Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o neizmirenim obavezama na dan 31.12.2016. godine i reviziju pravilnosti kroz uskladjenost aktivnosti i finansijskih transakcija sa zakonskim i podzakonskim aktima.

Finansijskom revizijom Godišnjih finansijskih izvještaja Ministarstva zdravlja za 2016. godinu, utvrđeno je da su Finansijski izvještaji Ministarstva za 2016. godinu u materijalno značajnim aspektima pripremljeni u skladu sa propisanim okvirom finansijskog izvještavanja i po svim značajnim pitanjima ne sadrže bitne materijalne greške, te u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da, poslovne aktivnosti nisu u određenim materijalno značajnim aspektima usklađene sa zakonskim i podzakonskim propisima, koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori, te u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje, sa skretanjem pažnje.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva zdravlja za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva zdravlja za 2016. godinu