Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2016. godinu

Podgorica, 29. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Demokratske unije Albanaca  za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava negativno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj i negativno mišljenje za reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da Godišnji finansijski izvještaj Demokratske unije Albanaca  za 2016. godinu nije u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Subjekt revizije u Bilansu stanja  nije iskazao potraživanja u  iznosu od 5.085,48€, kratkoročne plasmane u iznosu od 8.050,00€ i  gotovinu i gotovinske ekvivalente u iznosu od 4.562,68€, pa se konstatuje da bilans stanja nije pripremljen u skladu sa važećem okvirom finansijskog izvještavanja. Takođe u bilansu uspjeha iskazani su troškovi u iznosu od 8.165,00€ koji nijesu adekvatno dokumentovani.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio u svim materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o radu, Zakona o računovodstvu i Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Pravilnika o obrascu Godišnjeg izvještaja o prihodima, imovini i rashodima političke partije.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2015. godinu, utvrđene su nepravilnosti i dato je sedam preporuka za otklanjanje istih nepravilnosti. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2016. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije realizovao dvije preporuke, nije realizovao tri preporuke i djelimično je realizovao dvije preporuke.

Zbog većeg broja utvrđenih nepravilnosti i propusta u radu ovog subjekta nadležni Kolegijum se usaglasio da izvještaj dostavi Odboru za ekonomiju, finansije i budžet i Odboru za politički sistem, pravosudje i upravu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske unije Albanaca za 2016. godinu