Baner

Objavljen Izvještaj o kontrolnoj reviziji Opštine Budva

Podgorica, 28. decembar 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila reviziju realizacije preporuka sadržanih u konačnom Izvještaju o reviziji Završnog računa Budžeta Opštine Budva za 2014. godinu.

Pored navedenog, kontrolnom revizijom je izvršena provjera tačnosti navoda datih u Informaciji o realizaciji preporuka koju je dostavila Opština Budva i o aktivnostima na realizaciji datih preporuka i otklanjanju utvrđenih nepravilnosti, kao i kontrola finansijskih iskaza Opštine Budva za 2016. godinu i zakonitosti poslovanja u cilju sagledavanja poslovanja subjekta revizije u dijelu konstatovanih nepravilnosti utvrđenih prethodnom revizijom.

Na bazi sprovedene kontrolne revizije, zapisnika državnih revizora i analize Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj Kontrolne revizije Opštine Budva, nadležni Kolegijum DRI u sastavu: Zoran Jelić  (član Senata - rukovodilac Kolegijuma ) i Nikola N. Kovačević (član Senata i član Kolegijuma), je utvrdio da je od 37 ukupno datih preporuka prilikom revizije Završnog računa budžeta Opštine Budva za 2014. godinu, subjekt revizije realizovao 10 (deset) preporuka, 13 (trinaest) djelimično, dok 14 (četrnaest) preporuka nije realizovao.

Kontrolnom revizijom je utvrđeno da je kod realizacije ranije izrađenih preporuka Opština Budva ostvarila određene rezultate koji se ogledaju u 10 realizovanih i 13 djelimično realizovanih preporuka, ali da i dalje postoje značajni nedostaci u segmentima: unutrašnjih finansijskih kontrola, evidencije neizmirenih obaveza, evidencije državne imovine i u sistemu javnih nabavki.

Nadležni Kolegijum DRI utvrdio je da obim i karakter djelimično realizovanih i preporuka koje nijesu realizovane nalaže da se sa sadržajem Izvještaja upoznaju ministarstva nadležna za nadzor nad subjektom revizije  (Ministarstvo finansija i Ministarstvo javne uprave), radi preduzimanja mjera na jačanju zakonskog okvira i  odgovornosti u upravljanju javnim finansijama, kao i Odbor za ekonomiju, budžet i finansije Skupštine Crne Gore.

Opština Budva je dužna da u roku od 6 (šest) mjeseci izvrši realizaciju djelimično realizovanih i preporuka koje nijesu realizovane i da u zadatom roku izvijesti Državnu revizorsku instituciju o stepenu realizacije istih.

Konačan Izvještaj o kontrolnoj reviziji Opštine Budva je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.  

Izvještaj o kontrolnoj reviziji Opštine Budva