Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanske inicijative za 2016. godinu

Podgorica, 22. decembar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Građanske inicijative za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje na Godišnji finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja subjekta revizije sa propisima.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Građanske inicijative za 2016. godinu, u svim materijalnim aspektima sastavljen, u skladu s važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum skreće pažnju na navedeno u Izvještaju  pod tačkom 1.1.2 Potraživanje i kratkoročni finansijski plasmani.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakona o nevladinim organizacijama.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanske inicijative za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanske inicijative za 2016. godinu