Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2016.godinu

Podgorica, 26. oktobar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Bošnjačke stranke za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola N. Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i član Senata dr Branislav Radulović, član Kolegijuma, izražava uslovno mišljenje na Finansijski izvještaj Bošnjačke stranke za 2016.godinu i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Revizijom Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2016. godinu utvrđeno je da  postoje materijalno značajne greške u odnosu na utvrđenu materijalnost koja iznosi 5.037,00€, ali iste nijesu prožimajuće za finansijske izvještaje.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da je subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu, člana 46 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, Zakona o radu, Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine pravnih lica i Pravilnika o kontnom okviru.

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvješta Bošnjačke stranke za 2015.godine utvrđene su nepravilnosti i date su preporuke za otklanjanje istih. Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2016. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije od deset datih preporuka realizovao 6 (šest ), a 4(četiri) preporuke nije realizovao.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Bošnjačke stranke za 2016. godinu