Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Skupštine Crne Gore za 2016. godinu

Podgorica, 24. oktobar 2017. godine – Državna revizorska institucija Crne Gore je izvršila i objavila Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Skupštine Crne Gore za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (član Senata – rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (predsjednik Senata – član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijski izvještaj Skupštine Crne Gore za 2016. godinu i negativno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.

Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Skupštine Crne Gore za 2016. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti po svim materijalno značajnim aspektima daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja. Ne modifikujući izraženo mišljenje na finansijski izvještaj, nadležni Kolegijum DRI skreće pažnju da subjekat revizije treba da na računima klase 2 - Obaveze, evidentira zahtjeve za plaćanje i sva plaćanja koja se odnose na tekuće izdatke, transfere za socijalnu zaštitu, transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, kapitalne izdatke, kredite i hartije od vrijednosti, otplate kredita, izdate garancije i obaveze iz rezervi, tako da pokazuju stanje neizmirenih obaveza i vrši popis obaveza na kraju godine.

Revizijom pravilnosti poslovanja Skupštine Crne Gore utvrđene su neusklađenosti poslovanja iste sa: Zakonom o budžetu za 2016. godinu,  Uputstvom o radu državnog trezora, Zakonom o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa, Zakonom o radu, Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, kao i sa internim aktima.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Skupštine Crne Gore za 2016. godinu se dostavlja predsjedniku Skupštine Crne Gore, generalnom sekretaru Skupštine Crne Gore, predsjedniku Administarstivnog odbora Skupštine Crne Gore i predsjedniku Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore. Polazeći od činjenice da je u toku tužilačka istraga povodom osnovane sumnje za nezakonito raspolaganje sredstvima iz blagajne Skupštine, predmetni nalaz DRI dostavlja se i Vrhovnom državnom tužiocu na dalje postupanje.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Skupštine Crne Gore za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Skupštine Crne Gore za 2016. godinu