Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2016. godinu

Podgorica, 20. oktobar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Nove srpske demokratije za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na Finansijski izvještaj za 2016. godinu i negativno mišljenje na usklađenost poslovanja Nove srpske demokratije za 2016. godinu sa propisima koi su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj Nove srpske demokratije za 2016. godinu sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. Pored iskazanog pozitivnog mišljenja, nadležni Kolegijum skreće pažnju na navedeno u Izvještaju pod tačkom 15.2. Rashodi u dijelu dokumentovanja dijela troškova i evidentiranja troškova na odgovarajuća konta i pod tačkom 14.1. Popis i evidentiranje imovine.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjkata i izbornih kampanja (član 2, 17 i 39), Zakona o računovodstvu (član 19), Zakona o radu (član 163), Zakona o obligacionim odnosima. (član 663-669) i Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica (člana 46).

Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja za 2015. godinu Nove srpske demokratije Državna revizorska institucija je utvrdila određeni broj nepravilnosti i dala preporuke za otklanjanje istih.  Revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Nove sprske demokratie za 2016. godinu utvrđeno je da je subjekt revizije od dvanaest datih preporuka realizovao pet, dvije djelimično realizovao i nije realizovao pet preporuka.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2016. godinu sa Izjašnjenjem Nove srpske demokratije na Preliminarni izvještaj o reviziji i odgovorom nadležnog Kolegijuma DRI je integralno objavljeno na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Nove srpske demokratije za 2016. godinu

Izjašnjenje Nove srpske demokratije

Odgovor nadležnog Kolegijuma DRI na izjašnjenje Nove srpske demokratije