Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2016.godinu

Podgorica, 19. oktobar 2017. godine - Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti Građanskog pokreta URA za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i Izjašnjenja subjekta revizije na Preliminarni izvještaj DRI, nadležni Kolegijum u sastavu član Senata Nikola Kovačević, rukovodilac Kolegijuma i predsjednik Senata dr Milan Dabović, član Kolegijuma, izražava pozitivno mišljenje na Godišnji finansijski izvještaj sa skretanjem pažnje i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti.

Finansijskom revizijom je utvrđeno da je Godišnji finansijski izvještaj Građanskog pokreta URA za 2016. godinu u svim bitno materijalnim aspektima sastavljen i prezentovan na fer i objektivan način u skladu sa važećim okvirom finansijskog izvještavanja. U cilju preciznijeg i transparentnijeg iskazivanja prihoda i troškova u poslovnim knjigama, subjekt revizije treba da izvrši razdvajanje transakcija koje se odnose na redovno poslovanje i izborne kampanje. Subjekt revizije treba sve poslovne transakcije evidentirati u godini u kojoj su iste nastale u cilju pravilnog iskazivanja istih.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da subjekt revizije finansijske i druge radnje nije uskladio u svim bitno materijalnim aspektima sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju. Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (član 18), Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti (član 26) i Zakona o radu.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Građanskog pokreta URA za 2016. godinu