Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2016.godinu

Podgorica, 18. oktobar 2017. godine – Državna revizorska institucija je izvršila finansijsku reviziju Godišnjeg finansijskog izvještaja i reviziju pravilnosti poslovanja Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i izjašnjenja subjekta revizije, nadležni Kolegijum DRI u sastavu dr Branislav Radulović (rukovodilac Kolegijuma) i dr Milan Dabović (član Kolegijuma), izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijski izvještaj  Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2016. godinu i uslovno mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima.


Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2016. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da finansijski izvještaji daju u potpunosti istinit i objektivan prikaz finansijskog položaja i rezultata poslovanja, u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja.

Revizijom pravilnosti poslovanja Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2016. godinu  utvrđene su neusklađenosti poslovanja sa Zakonom o radu i Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Crnogorski olimpijski komitet nije obezbijedio kontrolu namjenske potrošnje budžetskih sredstava koja prenosi sportskim subjektima i pojedincima.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2016. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije Crne Gore.

Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Crnogorskog olimpijskog komiteta za 2016. godinu