Baner

Objavljen Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu

Podgorica, 17. oktobar 2017. godine – Na osnovu člana 4. i 9. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i člana 68. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Državna revizorska institucija je izvršila reviziju Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu.

Na bazi sprovedene revizije, utvrđenog činjeničnog stanja i razmatranja izjašnjenja subjekta revizije na preliminarni izvještaj Državne revizorske institucije, a u skladu s članom 9. Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članom 45. Poslovnika Državne revizorske institucije, nadležni Kolegijum izražava pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje na finansijski izvještaj i uslovno mišljenje na reviziju pravilnosti Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu.

Konačan izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu je zvanično objavljen na internet stranici Državne revizorske institucije.

Izvještaj o reviziji Prijedloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2016. godinu