Banner

Održana prva regionalna radionica „Proces planiranja finansijske revizije“

Sarajevo, 05. oktobar 2017. godine – Prva regionalna radionica na temu „Procesa planiranja finansijske revizije“, u okviru Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU i uz podršku Nacionalne kancelarije za reviziju Švedske, je održana u Sarajevu, u periodu od 03-05. oktobra 2017. godine.

Prva radionica bila je posvećena fazi planiranja finansijske revizije i obuhvatila je sljedeće teme: razumjevanje subjekta revizije, procjenu rizika, utvrđivanje materijalnosti i odgovore na procjenjene rizike.

Ispred Državne revizorske institucije Crne Gore, na radionici su učestvovali član Senata, Nikola N. Kovačević, državni revizor, Radovan Popović, stariji saradnik državnog revizora, Špiro Mijović i rukovodilac Odeljenja za međunarodne odnose, Marija Žugić. Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore su prezentovali praksu rada Institucije, kao i metodologiju za utvrđivanje materijalnosti i procjenu rizika, koja se primjenjuje prilikom vršenja revizije završnog računa budžeta države.

Nacionalna kancelarija za reviziju Švedske pružila je ekspertsku podršku učesnicima radionice, prezentujući primjenu međunarodnih standarda vrhovnih revizorskih institucija (ISSAI) u procesu planiranja finansijske revizije.

Na sastanku Oficira za vezu, održanom u Rigi 2016. godine, usvojen je prijedlog da se u Plan rada Mreže vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU doda niz radionica o finansijskoj reviziji. Pored ove radionice, planira se organizovanje još dvije radionice na temu sprovođenja revizije i revizijskog izvještavanja do kraja II kvartala 2018. godine

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je bio domaćin ove radionice.