Baner

Seminar o postizanju kvaliteta revizija

Prag, april 2012. godine- Državna revizorska institucija Crne Gore uzela je učešće na ’Seminaru o postizanju kvaliteta revizija’, koji se organizovao 23-26. aprila 2012. godine u Pragu. Vrhovna revizorska institucija Republike Češke bila je domaćin ’Seminara o postizanju kvaliteta revizija’.

Aktivnost ’Kvalitet revizija’ predstavlja drugu aktivnost Mreže Vrhovnih revizorskih institucija, koja je usvojena na sastanku održanom u Istanbulu, kada su predsjednici VRI zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU donijeli odluku o zajedničkim strateškim ciljevima u svijetlu budućih pristupanja Evropskoj uniji.

Na ovom seminaru izabrane su sljedeće teme u oblasti kontrole kvaliteta revizija: nadzor i pregled vršenja revizija i primjena ISSAI standarda 40 i način na koji se postiže kvalitet revizija. Ciljevi ovog seminari takođe su bili upoznavanje sa standardima koji se primjenjuju tokom sprovođenja kvaliteta revizija – ISSAI 40 i međunarodni standardi o kvalitetu revizija ISQC-1; razmjena iskustva i praksi tokom primjene procedura za postizanje kvaliteta revizija; identifikovanje mogućih poboljšanja i promovisanje saradnje među članicama Mreže Vrhovnih revizorskih institucija. Na ovom seminaru prisustvovalo je više od 40 učesnika iz 18 organizacija i institucija.