Baner

Sastanak Službenika Mreže VRI

Rim, april 2012. godine- Računski Sud Italije bio je domaćin sastanka Službenika Mreže Vrhovnih revizorskih institucija Evropske unije i Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU i Evropskog Računskog Suda, koji se organizovao 18-20. aprila 2012.godine u Rimu.

Državna revizorska institucija Crne Gore, kao članica Mreže VRI zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU, uzela je učešće na ovom sastanku. Dana 18. aprila t.g. održan je sastanak Službenika Mreže VRI zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU i Evropskog Računskog Suda. Uz učešće predstavnika Evropskog Računskog Suda, SIGMA-e, Zajedničke Radne grupe za revizorske aktivnosti, sastanku su prisustvovali predstavnici Vrhovnih revizorskih institucija iz sljedećih država: Crne Gore, Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Na ovom sastanku razgovaralo se o sprovedenim aktivnostima usvojenim na sastanku Predsjednika Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU, održanom u martu 2011.godine u Istanbulu. Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore uzeli su aktivno učešće na ovom sastanku, gdje su prezentovali izvještaj o početku priprema za treću aktivnost iz Okvirnog plana rada Predsjednika Mreže – Konferencija o značaju jačanja konstruktivnih odnosa između VRI i Parlamenta’ , koja je planirana da se organizuje tokom 2013. godine.