Baner

Radionica o reviziji završnih računa budžeta i konsolidovanih finansijskih izvještaja

Beograd, decembar 2011. godine – Predstavnici Državne revizorske institucije Crne Gore učestvovali su na ’Radionici o reviziji završnih računa budžeta i konsolidovanih finansijskih izvještaja’ u Beogradu, 01-02. decembra 2011. godine.

Domaćin ove radionice bila je Državna revizorska institucija Republike Srbije uz podršku SIGMA-e, Evropskog Računskog Suda i Zajedničke Radne grupe za revizorske aktivnosti. Radionica o reviziji završnih računa budžeta i konsolidovanih finansijskih izvještaja je prva aktivnost definisana Istanbulskim Sporazumom, koju su članice VRI Mreže potencijalnih kandidata i zemalja kandidata EU i Evropskog Računskog Suda usvojile na sastanku u Istanbulu u mjesecu martu 2011. godine. Na ovoj radionici članice Mreže su razmjenile svoja iskustva na polju revizije završnih računa budžeta i predstavile nove ideje u pogledu ocjene rizika od materijalno pogrešnog iskazivanja, materijalnosti u planiranju i vršenju revizije, revizijskog uzorkovanja i formiranja mišljenja i izvještavanja o finansijskim izvještajima. Cilj radionice je bio usmjeren i na primjenu i usklađivanju prakse državnih revizorskih institucija s odgovarajućim međunarodnim standardima (ISSAI).