Baner

Održana konferencija za novinare

Podgorica, 14. novembar 2011. godine – Povodom objavljivanja Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2010 - oktobar 2011. godine, dana 14. novembra 2011.godine, održana je konferencija za novinare. Na konferenciji su učestvovali Predsjednik Senata, g-din Miroslav Ivanišević, kao i članovi Senata, Dragiša Pešić, dr Milan Dabović i mr Branislav Radulović.

Pored revizije Završnog računa budžeta za 2010.godinu, u izvještajnom periodu Državna revizorska institucija završila je 14 pojedinačnih revizija. U odnosu na pojedinačne revizije, iskazana su dva pozitivna mišljenja, devet uslovno pozitivnih mišljenja od kojih su dva uslovno pozitivna za finansijsko izvještavanje i negativna u dijelu revizije efektivnosti, kao i jedno negativno mišljenje. U istom periodu izvršene su i dvije kontrolne revizije. U izvještaju revizije Završnog računa budžeta za 2010. godinu izrađeno je 20 preporuka i mjera, dok je u konačnim izvještajima iz pojedinačnih revizija, subjektima revizije izrađeno ukupno 121 preporuka.