Baner

Sastanak službenika Mreže vrhovnih revizorskih institucija EU

Sofija, 11-13. maja 2011. godine- Delegacija Državne revizorske institucije Crne Gore prisustvovala je sastanku Službenika za vezu Kontaktnog odbora vrhovnih revizorskih institucija Evropske Unije sa Evropskim Računskim Sudom, na kojem zemlje kandidati i potencijalni kandidati za učešće u EU prisustvuju kao posmatrači.

Sastanku Službenika za vezu Kontaktnog odbora Vrhovnih revizorskih institucija Evropske Unije prethodio je sastanak Službenika za vezu Mreže Vrhovnih revizorskih institucija zemalja kandidata i potencijalnih kandidata EU. Na ovom sastanku službenici za Mrežu dogovorili su se o narednim ključnim aktivnostima Mreže za period 2011.-2013. godine, koje se tiču nezavisnosti Vrhovnih revizorskih institucija i njihovih odnosa sa Parlamentom, osiguranja kvaliteta revizije i revizije završnih računa budžeta i konsolidovanih finansijskih izvještaja.